Disclaimer & privacy

We respecteren uw privacy.We gebruiken uw gegevens alleen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Weet u graag wat er in ons bestand zit over u? Contacteer onze DPO (Dataprotection Officer) op dpo@mirto.be .We dragen zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van onze website. Alle gegevens die u ingeeft op onze site, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen.Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform de GDPR, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.

Mirto neemt privacy ernstig.

1. U bent een bestuurder, medewerker van Mirto, of vertegenwoordiger van een klant, leverancier of een bezoeker
Elke persoon heeft het recht te weten welke informatie verwerkt en bewaard wordt.
Mirto heeft een dataregister en register van verwerkingsactiviteiten waarin opgenomen staat wat verwerkt wordt, met welk doel, verwerkingsgrond en bewaartermijn.

Als u de gegevens daarvan wil inzien en ze eventueel wenst te laten aanpassen of te schrappen (zover dit wettelijk kan), dan dient u contact op te nemen via email.

  • Medewerkers en bestuurders: contact opnemen met gdpr_medewerkers@mirto.be
  • Bezoekers en vertegenwoordigers van klanten of leveranciers: met gdpr_visitor@mirto.be

U krijgt dan de procedure voor inzage, correctie en schrapping automatisch doorgestuurd via email.

2. U bent leverancier
Als u leverancier bent en persoonsgegevens in opdracht van Mirto verwerkt, bent u door ons verplicht een addendum te ondertekenen waaruit blijkt dat u ook aan de GDPR-wetgeving voldoet. We gaan ervan uit dat alle leveranciers die in aanraking komen met persoonsgegevens GDPR-compliant werken en de nodige organisatorische en technische maatregelen nemen. Dit staat ook verwerkt in het addendum dat u als leverancier dient te ondertekenen vooraleer u diensten kan leveren aan Mirto.

Heeft u hierover vragen, dan neemt u contact op met gdpr@mirto.be


3. U bent klant (en vraagt ons persoonsgegevens te verwerken)

Wanneer u documenten en bestanden met persoonsgegevens aan Mirto toevertrouwt, dan kunt u rekenen op een veilige verwerking conform de GDPR-wetgeving. Een interne stuurgroep met DPO ontwikkelden een gegevensbeschermingsbeleidsplan waarbij technische en organisatorische maatregelen en controles de veilige behandeling van uw aangeleverde persoonsgegevens garanderen. We tekenen daarom de dataverwerkersovereenkomst die u voorlegt.

a) Veilig verwerken betekent ook veilig aanleveren. In die zin zit bij een verkoopovereenkomst een addendum waarbij u als klant (dataverwerkingsverantwoordelijke) ook garandeert de bestanden of documenten met persoonsgegevens veilig en conform de GDPR-wetgeving af te leveren en rechtmatig te gebruiken.

b) Belangrijk in het addendum is onder meer de manier waarop u bestanden met persoonsgegevens doorstuurt. Dit moet veilig zijn. Hier vindt u de praktische afspraken vanuit Mirto om bestanden door te sturen.

Heeft u hierover vragen dan neemt u contact op met gdpr@mirto.be

4.Contactgegevens omtrent gegevensverwerking:

Interne DPO Mirto – Industriepark-Drongen 21 - 9031 Gent - dpo@mirto.be